Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Værdier som kompas i livet

 Behandlingscenter Tjele Solgården

 

ET VÆRDIFYLDT LIV - En temadag om og med værdier

 

En temadag om det der gerne skulle være din GPS - dit kompas  i din clean og ædru tilværelse nemlig dine værdier. 
Eller på godt dansk: Værdier er udsagn om, hvad vi ønsker at gøre med vores liv . Værdier er udsagn om, hvad vi ønsker at stå på mål for, hvordan vi ønsker at opføre os, og hvordan vi ønsker andre skal kende os.

 

Værdier er overordnede principper, som kan lede os og motivere os på vej gennem et clean og ædru liv.

 

På temadagen kommer du til at arbejde med en klargøring af dit eget værdimæssige grundlag, så du kan bruge dine værdier til at inspirere, motivere og styre dine handlinger. Dine værdier skal tjene til at fremme din accept af dig selv og gøre dit liv indholdsrigt, tilfredsstillende og meningsfuldt.

 

Glæd dig til en værdifyldt dag.

 

PROGRAMMET OG DET PRAKTISKE

 

Kursussted: Vingehus, Hobro Landevej 116, 8830 Tjele

Tidspunkt: Lørdag den 24. august 2019
Instruktør: Nils Christian Stendalen, rådgiver på Vingehus

Pris: Kr. 300 pr. deltager

 

Kl. 08.30 Kaffe og rundstykker 
Kl. 09.00 Velkommen og præsentationsrunde
Kl. 10.15 Oplæg over dagens tema v. Nils Christian Stendalen
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Arbejde i mindre grupper
Kl. 14.00 Tilbagemelding fra grupperne
Kl. 15.30 Hvordan har min dag været?
Kl. 16.30 Tak for i dag

 

Tilmelding er nødvendig og sker til på mail til kursus@tjele.com. Hvis du gerne vil vide mere om dagen, så send en mail til Nils, nist@tjele.com