Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Professionel alkoholbehandling

 

Professionel alkoholbehandling på Behandlingscenter Tjele

 

 

Behandlingscenter Tjele fastslår, at vi til enhver tid vil leve op til gældende lovgivning, regler og procedurer.

 

Behandlingscentret har derfor i forbindelse med TV2s indslag søndag den 29. juli 2012 om centrets medicinering straks taget kontakt til Embedslægeinstitutionen under Sundhedsstyrelsen i Region Midt for at få vores procedurer gennemgået. Vi ønsker, at der ikke kan drages den mindste tvivl om hverken fagligheden eller professionalismen i vores behandlingsindsats. Vi er glade for, at embedslægerne har stillet os en hurtig sagsbehandling i udsigt.

 

Vi har naturligvis også omgående yderligere præciseret ansvar og kompetencer mellem henholdsvis læger og sygeplejersker i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

 

Det behandlingsmæssige skal være trygt både for den, der er i behandling og de pårørende, derfor skal der  ikke herske tvivl om, at såvel afrusning som den videre primærbehandling foregår – og altid er foregået – i et tæt og professionelt teamsamarbejde mellem læger og sygeplejersker.

 

Al medicinering og abstinensbehandling på alle Behandlingscenter Tjeles afdelinger er lægeligt ordineret og overvåget. Sygevagtpersonale ordinerer ikke og har ikke på noget tidspunkt ordineret medicin.

 

Behandlingscenter Tjele vil fortsat være et professionelt tilbud om moderne alkoholbehandling og behandling af medicinafhængige.

 

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.