Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Primærbehandling af alkoholisme eller medicinmisbrug

 

Primærbehandling af alkoholmisbrug eller medicinmisbrug på Tjele Langsødal midt i Jylland nær Viborg, Randers, Aarhus og Aalborg

 

Vores primærbehandling af alkoholisme eller medicinmisbrug på Tjele Langsødal midt i Jylland er det første vigtige skridt på vejen til ædruelighed.

 

Efter en eventuel afrusning er du klar til den egentlige behandling af alkoholisme, medicinmisbrug eller andre former for misbrug. Vi kalder det for primærbehandling, og det er selve behandlingen af misbruget, der foregår her.

 

En primærbehandling for alkoholisme eller medicinmisbrug er struktureret.

 

Vi tager udgangspunkt i, at mennesket er i stand til at ændre uhensigtsmæssig adfærd gennem at arbejde med tanker, følelser og handlemønstre.

 

I vores primærbehandling ligger det overordnede mål om afholdenhed fra både alkohol og andre stoffer fast, men ellers tilpasses behandlingen i videst muligt omfang, så den passer bedst til dig.

 

Primærbehandling af alkoholisme – den personlige rådgiver

Den personlige rådgiver følger dig gennem hele din behandling for alkoholisme. Gennem samtaler med din rådgiver får du den hjælp, du har brug for til at arbejde med dine tanker, følelser og handlemønstre.

 

Alle vores rådgivere har specialuddannelse inden for afhængighed og rådgivning, de har selv levet uden alkohol eller stoffer i mange år, så de kender din situation.

 

Det giver en tryghed og genkendelse i behandlingen af alkoholismen, at din rådgiver selv har været der og selv har følt den smerte, der følger med at være misbruger.

 

Vi har specialisterne når det gælder behandling af alkoholisme

Under behandlingen af alkoholisme eller andre typer misbrug arbejder du meget med dine tanker og følelser. Måske er der – eller opstår der - følelsesmæssige eller personlige problemer, der kræver særlig hjælp. Vi har ansat specialister i form af psykologer eller psykiater, der kan tale med dig omkring dine særlige problemer. Vores psykologer og psykiater har særlig erfaring og specialviden om alkoholisme og behandling. Hvis du skal tale med psykolog eller psykiater skal det aftales med den personlige rådgiver eller det sygeplejefaglige personale

 

For at kunne imødekomme behovet for en hurtig konsultation med en psykiater har Behandlingscenter Tjele på alle centre etableret mulighed for konsultation via TV-skærm. Psykiateren kommer også selv på centret efter behov.

 

Er der brug for rådgivning omkring økonomiske eller juridiske problemstillinger, er der også mulighed for at tale med en advokat.

 

Er der brug for lægehjælp eller undersøgelser, som vores egen læge ikke umiddelbart kan klare i huset, bliver dette arrangeret efter aftale eller henvisning.

 

Hverdagen på Tjele Langsødal i primærbehandlingen af alkoholisme

Når du er i behandling for alkoholisme, foregår hverdagen efter et fast dagsskema, hvor hver dag starter med et fælles morgenmøde, hvorefter dagen fortsætter med: 

 

  • Afslapnings-og koncentrationsteknikker – NADA, meditation

  • Undervisning/foredrag, der giver viden om afhængighed og større selvindsigt

  • Gruppeterapi. 

  • Livshistorier

  • Individuelle samtaler med den personlige rådgiver 

  • Skriftlige opgaver, der hjælper med at synliggøre afhængigheden og dens konsekvenser samt giver dig hjælp og brugbare redskaber til at få afhængigheden stoppet

  • AA-møder om aftenen 

 

Vi har oprettet differentierede grupper, så vi bedst tilgodeser dine behov. Det kan lade sig gøre, fordi vi samarbejder med de øvrige afdelinger, Tjele har omkring Viborg. Det vil sige, at vi har grupper, der to gange om ugen særligt koncentrerer sig om ét enkelt område. Der kan f.eks. være stor forskel på, om du skal hjem og være single eller hjem til en familie.

 

Primærbehandling - fællesskabet giver styrke

Fællesskabet er en vigtig del af en primærbehandling af alkoholisme eller medicinmisbrug, derfor har du også mulighed for sociale aktiviteter som f.eks. gå-eller løbeture, dyrke motion eller samvær i dagligstuerne.

 

Fællesskabet og den gode ånd tager alle også med til efterbehandlingen, der følger efter selve primærbehandlingen af alkoholisme. Gennem hele behandlingsforløbet opfordres der desuden til at fortsætte i en af de mange selvhjælpsgrupper i AA. 

 

Hvis du har spørgsmål om behandling af alkoholisme, eller hvis du har brug for rådgivning om, hvad du skal gøre, hvis du er pårørende til en alkoholiker, så RING på 70 20 40 80. Der sidder folk ved telefonen hele døgnet, og du kan være helt anonym, hvis du vil.