Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Pillemisbrug – det skjulte problem

 

Pillemisbrug er et voksende, men ofte skjult problem

 

Tjele Langsødal har gennem mere end 20 år hjulpet mange varigt ud af deres pillemisbrug og hjulpet mennesker med at genvinde livskvaliteten og selvværdet.

 

Vi har mange års erfaring med læge-kontrolleret afgiftning, stabilisering og behandling af pilleafhængige.

 

Sundhedsstyrelsen skønner at mindst 100.000 danskere udviklet et pillemisbrug, et tal, man regner med er for opadgående.

 

Pillemisbrug bliver ofte overset, fordi det er meget nemmere at skjule end f.eks. alkoholmisbrug. Som alle andre slags misbrug har misbrug af piller store fysiske, psykiske og sociale omkostninger. 

 

Mange skammer sig og venter derfor lang tid, inden de beder om hjælp til pillemisbruget.

 

En behandling for pillemisbrug kræver som regel en længerevarende afgiftning end behandling for alkoholmisbrug, hvorfor behandlingstiden kan forventes at være noget længere. 

 

Afgiftningen - nedtrapningen - er altid lægeligt overvåget. Du kan være sikker på, vi ikke bare tager din medicin fra dig uden at gøre noget andet.

 

Pillemisbrug - kriterier for diagnosen

I følge WHO's diagnosesystem ICD-10, der også bruges i det danske sundhedsvæsen, skal pillemisbrug – også kaldet pilleafhængighed -  opfylde de samme diagnosekriterier som alkoholafhængighed, når diagnosen afhængighed af medicin skal stilles.

 

  • Kontroltab - du tager mere, end du har planlagt, og du kan ikke holde op eller sætte forbruget ned, selvom du beslutter dig for det

  • Voldsom trang til at tage pillerne, som ikke er til at modstå - det kalder man craving

  • Abstinenser, hvis du prøver at holde op eller trappe ned

  • Du bliver ved med at tage pillerne, selvom du godt ved, det ikke er godt for dit helbred

  • Tolerans - der skal mere og mere til for at opnå den samme virkning

  • Medicinen bliver det vigtigste i tilværelsen - altså det blive mere vigtigt at få den end at passe en almindelig hverdag

 

Ud over disse officielle diagnosekriterier har mennesker med pillemisbrug en lang række andre fælles symptomer.

 

Målet for behandling af pillemisbruget er total afholdenhed fra alle stemningsændrende stoffer, herunder også alkohol.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.