Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrug af hash er ikke uskyldigt

 

Misbrug af hash behandling på Tjele Langsødal nær Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus

 

Blandt de euforiserende stoffer er misbrug af hash det mest almindelige, og det er i særlig grad de unge, der ryger hash.

 

Hashmisbrug kan behandles, og Tjele Langsødal har en mangeårig erfaring med nedtrapning og behandling. Mange af dem, der kommer i misbrugsbehandling har et blandingsmisbrug af alkohol og hash, mens enkelte alene har et misbrug af hash.

 

Hash eller cannabis er et stof, hvis rusmiddel virkning har været kendt i godt et par tusind år. Og som lægemiddel har det været brugt endnu længere tid. Som rusmiddel i den vestlige verden har det især vundet udbredelse siden 1960'erne.

 

Hampeplanten, hvis harpiks man udvinder cannabis af, kan gro stort set overalt. I Danmark har planten været dyrket siden middelalderen først til foder og oliepresning senere især til tovværk. Hash indeholder mange forskellige kemiske stoffer, ca. 80 af dem har en rusvirkning, der kan føre til misbrug og afhængighed. THC - tetrahydracannabinol - er det vigtigste af disse.

 

Hash udskilles kun langsomt i organismen, fordi det er fedtopløseligt. Det kan hurtigt spores i urinen, og forbliver der også længe. På Tjele Langsødal følger vi udskillelsen af THC'en ved regelmæssigt at bede de patienter, der har haft et hashmisbrug om urinprøve. Der går nemt et par måneder, før stoffet ikke længere kan spore i urinen.

 

Misbrug af hash - stoffet er meget vanedannende

Hash er et rusmiddel, og hash er afhængighedsskabende, derfor er  hashafhængighed  med i WHO's katalog over sygdomme med betegnelsen ICD10-F-12.

 

Tolerans udvikles hurtigt, og det samme gør abstinenser, hvis man forsøger at holde op eller nedsætte forbruget. Abstinenserne er sjældent voldsomme, men kan være både irriterende og langvarige. De viser sig især som problemer med at sove, svingninger i humøret og en udpræget rastløshed.

 

Når man i særlig grad er opmærksom på brugen og misbrugen af hash blandt unge mennesker skyldes det, at en anden af stoffets skadevirkninger er nedsat indlærings-hukommelses-og koncentrationsevne.

 

Forskellige kræftformer kan også udvikles på grund af et hashmisbrug.

 

Man hører af og til om hashpsykoser. Lægerne er af den opfattelse, at hvis et menneske er disponeret for at udvikle psykose, er hash et særligt farligt stof, da det kan være medvirkende til at fremkalde den psykotiske tilstand.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.