Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Misbrug af benzodiazepiner

 

Misbrug af benzodiazepiner - beroligende medicin og sovemedicin - er et meget udbredt misbrug

 

Når vi taler pillemisbrug, er misbrug af benzodiazepiner det mest almindelige. Man skal ikke have brugt benzodiazepiner ret længe, før der udvikles en afhængighed, så der skal mere og mere til for at opnå den samme virkning. Det er det fænomen, man kalder tolerans.

 

Misbrug af benzodiazepiner går ikke over af sig selv

Benzodiazepiner er en type medicin, du ikke bare kan holde op med at tage, hvis du har fået dem regelmæssigt gennem længere tid. Her er professionel hjælp nødvendig, fordi der skal planlægges en nedtrapning, hvis det skal lykkes.

 

På Tjele Langsødal har vi stor erfaring med misbrug af benzodiazepiner, med nedtrapning og den efterfølgende og sideløbende misbrugsbehandling. Vores resultater er gode, men du skal være klar over, at en nedtrapning kan være langvarig.

 

Nedtrapningen er naturligvis ordineret af en af vores læger, og den planlægges af læge og sygeplejerske sammen. Nedtrapningen bliver overvåget af sundhedspersonale hele vejen igennem, så du kan være helt tryg. 

 

Når nedtrapningen kan blive langvarig, skyldes det, at benzodiazepiner udskilles langsomt. Går en afgiftning efter benzodiazepiner for hurtigt, bliver abstinenserne for ubehagelige. Det er en hårfin balance, men du vil altid blive lyttet til at vores sundhedspersonale, så du nedtrappes i et passende tempo.

 

Misbrug af benzodiazepiner kan udvikles meget hurtigt

På den lille indlægsseddel i pilleæsken står der, at medicinen kun må bruges meget kortvarigt, da der er risiko for både fysisk og psykisk afhængighed. Pakningen er også mærket med rød trekant.

 

Benzodiazepiner kom for alvor frem i 1960'erne, og man var meget begejstret for deres effektive virkning over for angst, indre uro, søvnproblemer og epilepsi, og pillerne blev også udskrevet med rund hånd. Senere blev man mere klar over deres afhængighedsskabende virkning og deres misbrugspotentiale. I dag har lægerne indberetningspligt over for Sundhedsstyrelsen, og forbruget har været dalende over en årrække.

 

Ud over at være afhængighedsskabende har et misbrug af benzodiazepiner også en række andre bivirkninger som f.eks. hukommelses-og koncentrationsproblemer, en forvrænget virkelighedsfornemmelse "gå rundt i en osteklokke" og ændringer i ens følelsesliv.

 

Misbrug af benzodiazepiner - misbrug af alkohol

Bruger man både benzodiazepiner og drikker alkohol, har man det, der kaldes et blandingsmisbrug. Er du afhængig af det ene stof, er du også afhængig af det andet. Noget man også kalder krydstolerans.

 

Benzodiazepiner taget samtidig med alkohol gør, at de to stoffer forstærker hinandens virkning. Lidt populært sagt er det en giftig cocktail.

 

Ring til os på telefon 70 20 40 80, hvis du vil vide mere om misbrug af benzodiazepiner og behandling.