Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Minnesotamodellen og alkoholbehandling

 

Minnesotamodellen tilpasset danske forhold er behandlingsmetoden på Tjele Langsødal

 

Behandlingen på Tjele Langsødal bygger på Minnesotamodellen, som vi har tilpasset til danske forhold. Tjele Langsødal ligger i hjertet af Jylland med kort køretid til byer som f.eks. Viborg, Randers, Aarhus og Aalborg.

 

I Minnesotamodellen, som også kaldes Minnesotabehandlingen på Langsødal er den afhængige i centrum.

 

  • Vi behandler mennesker for afhængighed

  • Vi behandler mennesker med værdighed

  • Vi behandler mennesker som hele mennesker, der er i stand  til forandring

 

Minnesotamodellen 30 års erfaring

På Tjele Langsødal ved vi, hvad vi taler om. Vi har 30 års erfaring med behandling af alkoholikere efter Minnesotamodellen.

 

Vores resultater er gode. Mange afhængige og deres pårørende har fået et godt og brugbart liv med en alkoholbehandling efter Minnesotamodellen på Tjele.

 

Minnesotamodellen – alkoholikere behandler alkoholikere

Ædru alkoholikere behandler alkoholikere. Det er en af de vigtigste nøgler til Minnesotamodellens succes ikke bare i Danmark, men overalt i verden.

 

For dig, der er i behandling efter Minnesotamodellen, betyder det:

 

  • At du bliver mødt af et menneske med forståelse og indlevelse -  i øjenhøjde og uden løftede pegefingre.

  • At du bliver mødt af et menneske, der fuldt ud forstår, hvordan du har det, når du stadig drikker. 

  • At du bliver mødt af et menneske, der af egen erfaring ved, hvad der skal til for at ændre på de uhensigtsmæssige mønstre. 

  • At du bliver mødt af et menneske, der  ofte selv har fået hjælp gennem Minnesotamodellen, og derfor er  i stand til at vise dig vej ud af en situation, der kan forekomme helt håbløs. 

 

Det er naturligvis ikke nogen behandlingsmæssig kvalifikation i sig selv at være ædru alkoholiker. Derfor har alle vores rådgivere på Tjele Langsødal også en faglig uddannelse som psykoterapeut eller misbrugsrådgiver og arbejder sammen med andre professionelle faggrupper i et behandlerteam, hvor der er både læge, psykiater, psykolog, sygeplejersker, familieterapeut og sygevagter.

 

Ring til os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig. Telefonerne, 70 20 40 80, er åbne 24-7.

 

Alkoholafhængighed og Minnesotamodellen

Alkoholafhængighed er en kronisk og fremadskridende lidelse, der giver store fysiske, psykiske og sociale problemer. Minnesotamodellen har siden starten benyttet sig af sygdomsbegrebet i forhold til alkoholisme.

 

Alkoholisme er en lidelse, som du kan standse ved at holde op med at drikke. Du har et ansvar for at gøre noget ved problemet, så det ikke ødelægger både dit og andres liv.

 

Verdenssundhedsorganisationen WHO optog for over 50 år siden alkoholisme på sin liste over sygdomme. Det er de diagnosekriterier, WHO har opstillet, som vores læger anvender på Langsødal, når diagnosen afhængighed skal stilles.

 

Det er helt grundlæggende i Minnesotamodellen, at en alkoholiker aldrig kommer til at drikke normalt igen. Sygdommen alkoholisme kan standses – men ikke helbredes, behandlingsmålet er derfor livslang afholdenhed.

 

På Tjele Langsødal får du de nødvendige redskaber til at leve et godt og brugbart liv med dig selv og dem, du holder af. 

 

Minnesotamodellen og 12-trinsprogrammet

Minnesotamodellen bygger på Anonyme Alkoholikeres 12-trins program. Når alkoholbehandlingen er afsluttet, er det selvfølgelig vigtigt at holde sin ædruelighed vedlige. Det kan man blandt andet gøre ved at gå til møder i Anonyme Alkoholikere (AA). Der er AA-møder at finde i både store og små byer i rundt om i landet.

 

Minnesotamodellen er en gennemprøvet behandlingsmodel, der er kommet til Danmark fra USA.

 

I USA startede man de første behandlingscentre, der benyttede AAs 12 trinsprogram som inspiration og udgangspunkt, i slutningen af 1940'erne. Det skete i staten Minnesota, der siden har lagt navn til behandlingsformen i hvert tilfælde i Danmark.

 

Siden har Minnesotamodellen bredt sig fra USA til Europa, og mange mennesker er blevet ædru eller clean gennem behandling efter Minnesotamodellen.

 

Som årene er gået, er Minnesotamodellen blevet stadig mere professionel, og der anvendes i dag en lang række anerkendte og gennemprøvede terapeutiske metoder i behandlingen.

 

Har du spørgsmål om misbrug eller behandling, så ring anonymt til os på 70 20 40 80.