Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Minnesotabehandling - Minnesotakur - Moderne misbrugsbehandling

 

Minnesotabehandling - Minnesotakur -  tilpasset danske forhold er behandlingsmetoden på Tjele Langsødal

 

Behandlingen på Tjele Langsødal er Minnesotabehandling - eller Minnesotakur -  tilpasset danske forhold. Tjele Langsødal ligger i hjertet af Jylland nær Viborg, Randers, Aarhus og Aalborg.

 

Her er høj faglighed, veluddannet personale, smuk natur, et varmt fællesskab og den fornødne ro - det helt rigtige valg til en Minnesotabehandling.

 

I Minnesotabehandling - Minnesotakur - på Langsødal er den afhængige i centrum 

 

  • Vi behandler mennesker for afhængighed

  • Vi behandler mennesker med værdighed

  • Vi behandler mennesker som hele mennesker, der er i stand  til forandring

 

Minnesotabehandling – sygdommen

Alkoholisme er en kronisk og fremadskridende sygdom, der giver store fysiske, psykiske og sociale problemer. Alkoholisme er en sygdom. Du har et ansvar for at gøre noget ved din sygdom, så den ikke ødelægger både dit og andres liv.

 

Sygdommen er for mange år siden anerkendt som en selvstændig sygdom af Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er også WHO’s diagnose-kriterier, vi bruger på Langsødal, når diagnosen alkoholafhængighed skal stilles.

 

Det er helt grundlæggende i Minnesotabehandlingen, at en alkoholiker aldrig kommer til at drikke normalt igen. Sygdommen alkoholisme kan standses – ikke helbredes, behandlingsmålet i Minnesotamodellen er derfor livslang afholdenhed.

 

På Tjele Langsødal får du de nødvendige redskaber til at standse sygdommen. 

 

Minnesotabehandling – alkoholikere behandler alkoholikere

En af de vigtigste nøgler til Minnesotabehandlingens - Minnesotakurens -  succes ikke bare i Danmark, men overalt i verden, er, at ædru alkoholikere behandler alkoholikere.

 

For den, der er i behandling, betyder det:

 

  • At du bliver mødt af et menneske med forståelse og indlevelse -  i øjenhøjde og uden løftede pegefingre.

  • At du bliver mødt af et menneske, der fuldt ud forstår, hvordan du har det, når du stadig drikker. 

  • At du bliver mødt af et menneske, der af egen erfaring ved, hvad der skal til for at ændre på dine uhensigtsmæssige mønstre. 

  • At du bliver mødt af et menneske, der selv ofte fået hjælp gennem Minnesotabehandling, og er derfor i stand til at vise dig vej ud af en situation, der kan forekomme helt håbløs. 

 

Det er naturligvis ikke nogen behandlingsmæssig kvalifikation i sig selv at være ædru alkoholiker. Derfor har alle Tjele Langsødals rådgivere også en faglig uddannelse og arbejder sammen med andre professionelle faggrupper i et behandlerteam, hvor der er både læge, psykiater, psykolog, sygeplejersker, familieterapeut og sygevagter.

 

Minnesotabehandling og 12-trinsprogrammet

Minnesotabehandling bygger på Anonyme Alkoholikeres 12-trins program. Når misbrugsbehandlingen er afsluttet, er det selvfølgelig vigtigt at holde sin ædruelighed ved lige. Det kan man blandt andet gøre ved at gå til møder i Anonyme Alkoholikere (AA). Der er AA-møder at finde i både store og små byer i rundt om i landet.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.