Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medafhængighed – de pårørendes lidelse

 

Medafhængighed de pårørendes lidelse

 

Medafhængighed er betegnelsen for de usunde mønstre en familie nemt havner i, hvis man er tæt på et menneske, der lider af alkoholisme. Mange pårørende bliver alvorligt syge med depression og langtidssygemeldinger, og derfor har de også stort behov for hjælp.

 

Afhængighed, alkoholmisbrug, medicinmisbrug, medicinafhængighed – hvilket ord man end anvender – alle i familien bliver påvirkede, og nogle bliver syge, når en i familien drikker eller bruger andre stoffer.

 

Alle har brug for hjælp til at finde nye mønstre og reaktionsmåder.

 

Det kan Tjele Langsødals program for familierne til alkoholikere og medicinafhængige hjælpe med.

 

Medafhængighed – hvad er det?

Som pårørende ændrer din adfærd sig i takt med misbrugerens. Du er hele tiden opmærksom på og optaget af misbrugeren. På den måde tilsidesætter du dig selv og det, der er omkring dig. Mange føler skyld og skam og forsøger at dække over misbruget - et meget karakteristisk træk ved medafhængighed.

 

Hvis du kan nikke genkendende til nogle af nedenstående punkter, kæmper du helt sikkert med medafhængighed:

 

  • Du lader dig styre af og indretter dig efter den afhængiges problemer  

  • Du glemmer eller skubber dine egne problemer til side 

  • Du får mere og mere svært ved at passe på dig selv 

  • Du har behov for at kontrollere alt og alle omkring dig

  • Du bruger meget tid og energi på at dække over familiens problemer, og familien bliver mere og mere isoleret

  • Du er bange for at begå fejl - selv små fejl 

  • Du føler utilstrækkelighed, angst, vrede og tristhed

  • Du har svært ved at stole på dig selv, dine egne følelser og din egen dømmekraft

  • Du har en stor følelse af skam og manglende selvværd

 

Først og fremmest vil mange som lider af medafhængighed gerne hjælpe den afhængige. Det sker som regel ved at tage et kolossalt ansvar på sig i stedet for at forlange, at den afhængige selv tager ansvar.

 

Selvom man allerhelst vil, at den afhængige skal holde op med at drikke eller bruge andre stoffer, kan man helt ufrivilligt komme til at gøre det nemmere for ham eller hende at fortsætte misbruget, fordi man som pårærende er så overansvarlig, dækker over tingene og hjælper - i den allerbedste mening.

 

Medafhængighed – mønstret kan brydes

Som medafhængig vil du måske opleve en smertefuld skyldfølelse og vrede på dig selv, når du ser i øjnene, at du har spillet med på den afhængiges betingelser – nemlig afhængighedens betingelser. Og hvad man har gjort i den bedste mening, ofte har gjort mere skade end gavn og forlænget lidelsen.

 

På Tjele Langsødal hjælper vi dig med din medafhængighed, du får redskaber til at forholde dig til din egen rolle i det syge mønster - og som det vigtigste får du redskaber, som kan bryde mønsteret. I vores familiebehandling kommer vi godt omkring medafhængighed, du får mulighed for at kigge på din egen familie, og du får hjælp til at komme videre som et mere helt menneske.

 

Ring på 70 20 40 80 og få en snak med en alkoholrådgiver om dine og din families problemer. Hvis du ønsker det, kan du være helt anonym.