Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Børn fra misbrugsfamilier behøver hjælp

 

Børn fra misbrugsfamilier - Behandlingscenter Tjele har børnegrupper, der kører året rundt

 

Børn fra misbrugsfamilier behøver hjælp og støtte.

 

Et af Behandlingscenter Tjeles tilbud til børnene er et børn og forældrekursus, der strækker sig over en weekend. Det er GRATIS at deltage.

Kurset retter sig mod børn mellem 8 og 12 år.

Tilbuddet er en del af projektet De små Skuldre.

 

Børn fra misbrugsfamilier skal have barndommen tilbage

Børn fra misbrugsfamilier lever en stresset tilværelse.

 

Det er ikke sikkert, der tales om misbruget i familien, men dit barn skal ikke være ret gammelt, før han/hun ved, at der er noget galt.

Mange børn plages af voldsom skyldfølelse og fornemmer, at de har et medansvar eller måske endda ligefrem hovedansvar for, at misbruget holder op. Børn er bange for, at andre skal finde ud af, at der er noget galt i deres familie og holder sig derfor væk fra sociale sammenhænge med andre børn.

 

Børn fra misbrugsfamilier påtager sig forskellige roller for at tackle alkohol-eller medicinmisbruget:

 

  • Nogle børn holder sig mest muligt væk hjemmefra og laver måske ballade

  • Andre bliver overansvarlige, små voksne

  • Atter andre prøver at klovne sig gennem det hele

 

Et fællestræk for disse børn er, at de alle mangler selvværd.

 

Ansvaret i familien skal gives tilbage til de voksne og børnene skal lære, at de ikke er årsagen til misbruget, at de ikke kan helbrede det, og at de ikke kan kontrollere det - og de skal blive trygge ved, at det er helt i orden.

 

Børn fra misbrugsfamilier - Børn og forældrekurset

Børn og forældrekurset giver børnene viden om sygdommen alkoholisme, og de lærer om roller i familien.

 

Først og fremmest oplever de fleste børn det som meget forløsende at være sammen med andre børn fra misbrugsfamilier, der også har haft det svært, og det hjælper dit barn til at åbne sig. Kurset giver desuden dig som forælder redskaber til at kunne støtte op om dit barns udvikling.

 

Børn og forældrekurset finder sted en lørdag - søndag.

 

Det næste kursus er den 4. - 5. februar 2017

 

Det er en betingelse af en af barnets/børnenes forældre deltager.

 

Kurset ledes af en psykolog og en pædagog.

 

Ring direkte til psykologen på telefon 29 40 47 72 og hør, hvordan du kan hjælpe dit barn bedst.

 

Børn fra misbrugsfamilier - gruppeforløb

Der er også mulighed for at være med i et gruppeforløb over ti gange. Det finder sted i vores afdeling i Aarhus, men vi har også mulighed for at starte børnegrupper andre steder i landet, hvis der er tilslutning nok.

 

Dit barn kan fortsætte i børnegruppen efter et weekendkursus - eller det kan starte umiddelbart i børnegruppen.

 

Børn fra misbrugsfamilier - individuelle samtaler med psykolog

Nogle børn har svære problemer, nogle børn trives ikke i første omgang i et gruppeforløb, og i andre familier kan det måske ikke passes ind af forskellige årsager.

 

De små Skuldre kan også tilbyde individuelle samtaler med den psykolog, der er knyttet til projektet.

 

Ring til os og få en aftale om en forsamtale, hvor vi finder ud af, hvad der passer bedst for jeres barn. Ring 70 20 40 80.