Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Hashmisbrug behandles på Tjele Langsødal

 

Hashmisbrug behandling på Tjele Langsødal nær Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus.

 

Blandt de euforiserende stoffer er hashmisbrug det mest almindelige. Hashmisbruget starter ofte tidligt, idet det  i særlig grad er de unge, der ryger det.

 

Hashmisbrug kan behandles, og Tjele Langsødal har en mangeårig erfaring med nedtrapning og behandling. Mange af dem, der kommer i behandling her har et blandingsmisbrug af alkohol og hash, mens enkelte alene har et hashmisbrug.

 

Kom ud af dit hashmisbrug på Tjele Langsødal.

 

Hash, cannabis er et stof, hvis rusmiddel virkning har været kendt i godt et par tusind år. Og som lægemiddel har det været brugt endnu længere tid. Som rusmiddel i den vestlige verden har det især vundet udbredelse siden 1960'erne.

 

Hampeplanten, hvis harpiks man udvinder cannabis af, kan gro stort set overalt. I Danmark har planten været dyrket siden middelalderen først til foder og oliepresning senere især til tovværk. Hash indeholder mange forskellige kemiske stoffer, ca. 80 af dem har en rusvirkning, der kan føre til misbrug og afhængighed. THC - tetrahydracannabinol - er det vigtigste af disse.

 

Hash udskilles kun langsomt i organismen, fordi det er fedtopløseligt. Det kan hurtigt spores i urinen, og forbliver der også længe. På Tjele Langsødal følger vi udskillelsen af THC'en ved regelmæssigt at bede de patienter, der har haft et hashmisbrug om urinprøve. Der går nemt et par måneder, før stoffet ikke længere kan spore i urinen.

 

Misbrug af hash er en skadelig sygdom

Hash er et rusmiddel, og hash er afhængighedsskabende, derfor er hashmisbrug - hashafhængighed - med i WHO's katalog over sygdomme med betegnelsen ICD10-F-12.

 

Tolerans udvikles hurtigt, og det samme gør abstinenser, hvis man forsøger at holde op eller nedsætte forbruget. Abstinenserne er sjældent voldsomme, men kan være både irriterende og langvarige. De viser sig især som problemer med at sove, svingninger i humøret og en udpræget rastløshed.

 

Når man i særlig grad er opmærksom på hashmisbruget blandt unge mennesker skyldes det, at en anden af stoffets skadevirkninger er nedsat indlærings-hukommelses-og koncentrationsevne. Forskellige kræftformer kan også udvikles på grund af et misbrug af hash. Man hører af og til om hashpsykoser, her er lægerne af den opfattelse, at hvis et menneske er disponeret for at udvikle psykose, er hash et særligt farligt stof, da det kan være medvirkende til at fremkalde den psykotiske tilstand.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.