Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Behandlingscenter Tjele i hjertet af Jylland

 

Behandlingscenter Tjele i hjertet af Jylland

 

Hovedafdelingen af Behandlingscenter Tjele i hjertet af Jylland finder du nær byer som Viborg, Aalborg, Randers og Aarhus.

 

Centret har mange års erfaring med behandling af alkoholmisbrug og medicinmisbrug. Som landets ældste center har vi siden 1990 behandlet mere end 10.000 afhængige. Fra Behandlingscenter Tjeles start har et professionelt tilbud om familiebehandling også været en betydningsfuld del af paletten.

 

Faglighed, menneskelighed og rummelighed har altid været blandt værdierne. Læs mere om virksomhedens overordnede Idé - Vision - Mål

 

Behandlingscenter Tjele er landsdækkende med centre i Jylland og på Sjælland. Behandlingstilbuddet dækker:

 

  • Udredning og omsorg

  • Afrusning

  • Primærbehandling

  • Efterbehandling

  • Udslusningsbehandling

  • Seniorbofællesskab

  • Familiebehandling til både voksne, børn og unge

  • Alkoholrådgivning

  • Forskellige kursusaktiviteter og andre projekter

 

Behandlingscenter Tjele - kvalitet og udvikling i alkoholbehandlingen

Centret har sit faste ståsted som et behandlingscenter, der behandler hele mennesker med respekt og værdighed.

 

Som behandlingscenter har vi altid været åbne over for nye tanker og udvikling, såfremt det kunne optimere vores behandling. Vi indgår i brede samarbejdsforhold med henblik på hele tiden at udvikle vores koncept og sørge for at holde en høj kvalitetsmæssig standard i vores arbejde.

 

Behandlingscenter Tjele har gennem flere år haft et samarbejde med en række af landets kommuner - et samarbejde, hvor flere og flere kommuner er blevet inddraget over årene. I forbindelse med disse tværkommunale samarbejder omkring døgnbehandling af alkohol-og medicinmisbrugere er der nedsat et kvalitets-og udviklingspanel i Jylland og et på Sjælland. Panelerne tjener til gensidig erfaringsudveksling, inspiration og evalueringsfora af indsatsen på området.

 

Der er også nære samarbejdsrelationer med mange virksomheder, små som store over hele landet.

 

Endelig er der aftaler med de fleste forsikringsselskaber om behandling af afhængige med en sundhedsforsikring, hvor centret lever op til de høje krav, der er til den behandlingsmæssige standard, som forsikringsselskaberne forlanger.

 

Behandlingscenter Tjele - en høj faglig standard

På Behandlingscenter Tjele vil du kun møde ansatte, de er fagligt kvalificeret til at løfte opgaven. Vist er det ildsjæle, der arbejder på centrene, men fagligheden er i top, og den holdes til stadighed ved lige gennem kurser samt efter-og videreuddannelse.

 

På alle centre er fastansatte læger, psykiatersygeplejersker og sygevagter. Til at varetage rådgivningsopgaver har vi faste psykologer, psykoterapeuter og certificerede alkoholrådgivere. Desuden er der administrativt personale, køkkenpersonale, rengøringspersonale og pedeller.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.