Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Sådan foregår behandling af alkoholmisbruget

 

Behandling af alkoholmisbrug og medicinmisbrug tilrettelægges individuelt

 

Når beslutningen om behandling af alkoholmisbruget er taget, er både du og dine pårørende sikkert lidt beklemte ved, hvad der nu kommer til at ske. Du kan læse mere om behandling af alkoholmisbrug ved at følge de links, der er ude i venstre side.

 

Helt kort består behandlingen af alkoholmisbrug og medicinafhængighed på Tjele Langsødal af en eventuel afrusning, en primærbehandling, efterbehandling og måske et forløb i udslusningsbehandling.

 

Visse indholdsmæssige ting ligger fast i de enkelte faser, men ellers tilrettelægges behandling af alkoholmisbrug eller andre former for misbrug individuelt efter dine særlige problemstillinger.

 

Din personlige rådgiver fastlægger sammen med dig, hvordan din behandling kommer til at foregå.

 

Behandling af alkoholmisbrug - vi har et mål

Målet for din behandling af alkoholmisbruget, medicinafhængigheden eller andre former for misbrug er at give dig redskaber til at leve med din lidelse.

 

Det langsigtede mål med vores behandling er livslang afholdenhed, men 24 timer ad gangen. Ingen mennesker kan overskue et helt liv, men et døgn ad gangen - eller måske mindre - er overskueligt. Derfor anbefaler vi, at du hver morgen aftaler med dig selv, at i dag vil du være ædru.

 

En alkoholiker kan ikke tåle at drikke. Derfor får du i behandlingen af dit misbrug den nødvendige indsigt og de fornødne redskaber til at leve dit liv uden alkohol eller andre stemningsændrende stoffer. For andre typer af misbrug drejer en behandling sig på samme måde om at lære at leve uden brug af stemningsændrende og afhængighedsskabende stoffer - f.eks. hash, kokain eller sovemedicin.

 

Afhængighed - misbrug - trækker en lang række andre psykiske og sociale problemstillinger med sig, som det er afgørende, du får arbejdet med i dit behandlingsforløb.

 

Genfind dine værdier i behandlingen af alkoholmisbruget

Som aktiv misbruger er det ikke muligt at leve efter sine værdier, derfor er arbejdet med værdier et grundlæggende element i vores behandling af alkoholmisbrug. Du skal genopdage dine værdier, og du skal i gang med at leve efter dem igen, ellers kan du ikke fastholde din ædruelighed.

 

Behandling af alkoholmisbrug eller andre typer af misbrug på Tjele Langsødal varer mellem fem og otte uger afhængig af misbrugets karakter.