Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Alkoholrådgivning - professionel misbrugsrådgivning

 

Alkoholrådgivning - professionel rådgivning om afhængighed og behandling. Tjele har en særlig afdeling, der alene tager sig af rådgivning.

 

Alkoholrådgivning - professionel misbrugsrådgivning om alkohol er et af Behandlingscenter Tjeles mange tilbud. Vores informations-og rådgivningsafdelingen tager sig alene af rådgivning til enhver, der henvender sig - den afhængige, den pårørende, arbejdsgiveren og kollegaen.

 

Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning er professionel rådgivning om alkohol og misbrug, der varetages af personer, der er specialuddannet inden for afhængighed, alkoholbehandling og medafhængighed.

 

Alkoholrådgivning til alkoholmisbrugeren og andre afhængige

Professionel alkoholrådgivning til alkoholmisbrugeren og andre afhængige er gratis, anonym og uforpligtende.

 

Hvis du har gået og tumlet med tanken om, at du måske har et behandlingskrævende alkoholproblem om, kan du til enhver tid ringe og få professionel rådgivning. Vores alkoholrådgivning tilbyder dig hjælp til at afdække graden af din afhængighed og komme med forslag til løsning af problemet.

 

Medarbejderne i Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning er selv ædru alkoholikere eller pårørende til afhængige, og de ved, hvad det vil sige, at have problemer med alkohol og andre stemningsændrende stoffer. 

 

De ved, hvor svært det er at nå frem til en erkendelse af, at man har et problem, man ikke selv kan klare - og fremfor alt kommer Tjeles alkoholrådgivning ikke  med løftede pegefingre, tværtimod møder du forståelse og indlevelse.

 

Hvis du ønsker at komme i alkoholbehandling, giver vores alkoholrådgivning svar på de mange spørgsmål af praktisk og personlig karakter, der er i forbindelse med en alkoholbehandling.

 

Alkoholrådgivning til de pårørende

Alkoholrådgivning er ikke kun for den afhængige.

 

Som pårørende står de fleste i en svær og pinefuld situation og er ofte i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning giver råd og vejledning om, hvordan man som pårørende tackler "den svære samtale".

 

Alkoholrådgivning finder oftest sted via telefonen, men det er også muligt at arrangere et møde, hvor vores alkoholrådgivere drøfter situationen igennem med den/de pårørende før en konfrontation.

 

En samtale med vores alkoholrådgivning er fortrolig, anonym, gratis og uforpligtende.

 

Selvom ens pårørende har sagt ja til at påbegynde en alkoholbehandling, kan der stadig være mange frustrationer og spørgsmål - også hér står alkoholrådgivningen til rådighed sammen med vores FamilieAfdeling.
 

Alkoholrådgivning - professionel rådgivning til virksomheder

Mange virksomhedsledere har medarbejdere med alkoholproblemer.

 

Behandlingscenter Tjeles professionelle alkoholrådgivning tilbyder hjælp og vejledning til, hvordan situationen gribes an, når en medarbejder skal konfronteres med sit problem.

 

Det er svært at konfrontere en ansat med mistanken om et alkohol-eller medicinmisbrug, og hér kommer den professionelle alkoholrådgivning ind i billedet. Vores alkoholrådgivning kan være behjælpelig ved en såkaldt intervention - altså den svære samtale, hvor medarbejderen konfronteres med problemet. Deltagelse af en professionel alkoholrådgiver i forbindelse med konfrontationen skaber tryghed hos virksomheden, men kan også vise sig at være af afgørende betydning for medarbejderen, der måske for første gang møder et menneske, der lige nøjagtigt ved, hvordan det er af have et misbrug.

 

Også bekymrede kolleger eller tillidsfolk kan få hjælp og vejledning gennem alkoholrådgivning.

 

Hvad angår spørgsmål omkring alkoholpolitik eller misbrugspolitik, behandlingskontrakt mellem arbejdsgiver og medarbejder, finansiering af alkoholbehandling m.m. står vores alkoholrådgivning til virksomhedens rådighed.

 

Behandlingscenter Tjeles alkoholrådgivning har medarbejdere, der også tager ud på virksomhederne og holder foredrag, ligesom virksomheder kan tilbydes kurser, der er skræddersyet til den pågældende virksomhed.

 

De fleste af centrets virksomhedsrettede tilbud er samlet i Dare to Care konceptet.

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.