Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Alkoholisme - Alkoholafhængighed er en kronisk sygdom

 

Alkoholisme - alkoholafhængighed - er en kronisk sygdom, der kan behandles

 

Alkoholisme eller alkoholafhængighed er en alvorlig og ødelæggende lidelse, der rammer et menneske både fysisk, psykisk og socialt og ødelægger et menneskes værdisæt. Ikke bare alkoholikeren er ramt, hele familien lider.

 

På Tjele Langsødal finder du de bedste betingelser for igen at få et ordentligt liv for dig selv og for din familie.

 

Vores behandlingsresultater er gode, langt over halvdelen får et godt liv efter at have været i behandling for alkoholisme på én af Behandlingscenter Tjeles afdelinger.

 

Sundhedsstyrelsen skønnede i en stor rapport fra 2008, at der i Danmark er 600.000 personer, der er storforbrugere (altså drikker over genstandsgrænserne), 190.000, der har et skadeligt forbrug og endelig 160.000, der har en afhængighed af alkohol. Alkoholisme er dermed noget, der berører en meget stor del af den danske befolkning.

 

Alkoholisme - alkoholafhængighed - hvad er det?

Alkoholisme er betegnelsen for afhængigheden af alkohol. Alkoholisme er en primær, kronisk og fremadskridende sygdom. Den, der drikker, har mistet kontrollen - det er alkoholen, der kontrollerer.

 

Benægtelse er en meget stor del af sygdommen alkoholisme - alkholafhængighed, og så længe benægtelsen er stærk, vil alkoholikeren ikke gøre noget ved sit problem. 

 

Det er en alvorlig sygdom, for hvis man ikke gør noget for at få den standset bliver alkoholismen værre og værre, og enden kan blive, at man dør af den.

 

Der er mange alvorlige følgevirkninger af alkoholisme. Alkohol er forbundet i større eller mindre udstrækning med mere end 60 forskellige fysiske sygdomme.

 

Alkoholisme har også mange psykiske konsekvenser – og det gælder både alkoholikeren og dennes pårørende og venner.

 

Der er et vist mønster i sygdommens udvikling, som er blevet illustreret grafisk i den såkaldte Jellinek-kurve.

 

De fleste alkoholikere kan genkende sig selv i denne kurve, hvis de tør være ærlige over for sig selv.

 

Alkoholisme –  behandling vejen til et bedre liv 

Behandling af alkoholisme kan standse sygdommen og bane vejen for et bedre liv. Behandlingen giver dig redskaber til fremover at sige nej tak til alkohol, og samtidig genvinder du din selvrespekt og får en stærkt forbedret livskvalitet.

 

Langt de fleste alkoholikere har brug for, at deres nærmeste giver dem et puf - og somme tider et alvorligt puf - for at de kommer i behandling. Benægtelsen er ofte stærk og for at bryde igennem den, må de pårørende ofte tage kraftige midler i brug, hvor de gør alkoholikeren helt klart, hvilke konsekvenser, det vil få, hvis drikkeriet ikke ophører.

 

Denne konfrontation med alkoholikeren kan man have brug for at få hjælp til - eller få talt igennem med en udenforstående. Behandlingscenter Tjeles rådgivningsafdeling kan rådgive dig om den svære samtale.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.