Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Alkoholbehandling i Syddanmark

 

Tjele Langsødal alkoholbehandling i Jylland efter Minnesotamodellen

 

Bor du i Sønderjylland eller på Fyn er alkoholbehandling på Tjele Langsødal, der ligger lige i hjertet af Jylland, det helt rigtige sted. Danmarks mest erfarne behandlingscenter med egne læger, psykologer og psykiater.

 

En alkoholbehandling består af en eventuel afrusning, en primærbehandling, efterbehandling og eventuelt en udslusningsbehandling.

 

Alkoholisme er en kronisk lidelse, derfor bliver du ikke helbredt i vores alkoholbehandling, men du lærer at leve med din lidelse - og leve med den på en god måde.

 

Sygdommen alkoholisme betyder ganske enkelt, at en alkoholiker ikke kan tåle at drikke, og målet for alkoholbehandlingen er et liv i total afholdende liv, når vi taler om alkohol og andre stemningsændrende stoffer. Det langsigtede mål er ud over afholdenhed at sikre, at den enkelte patient opnår livskvalitet og genvunden selvrespekt med mindst mulig tilbagefaldsrisiko.

 

Alkoholbehandling i Sydjylland - Primærbehandling af afhængighed

Alkoholbehandling eller misbrugsbehandling for alkoholmisbrug eller medicinmisbrug foregår efter principperne i Minnesotamodellen. Alt efter afhængighedens karakter varer en alkoholbehandling i primærbehandlingen fem til otte uger.

 

En alkoholbehandling er struktureret, giver dig indsigt i sygdommen og forsyner dig med værktøj til at tage ansvar for din egen tilværelse. En tilværelse helt uden alkohol eller andre stemningsændrende stoffer.

 

Ved starten af alkoholbehandlingen møder du din personlige rådgiver, som følger dig gennem hele behandlingsforløbet.

 

Alkoholbehandling i Sydylland på Tjele Langsødal består af

Alkoholbehandlingen foregår i grupper, men er samtidig tilpasset den enkelte og dennes individuelle behov. Hverdagen foregår efter et fast dagsskema.

 

 • Fælles morgenmøde

 • Undervisning/foredrag, der giver kendskab om sygdommen af alkoholisme og et bedre kendskab til sig selv

 • Gruppeterapi under ledelse af terapeut med erfaring i afhængighed og problemløsende gruppeterapi

 • Fysisk gennemgang ved læge/sygeplejerske

 • Individuelle samtaler med alkoholrådgiver med erfaring i alkoholisme.

 • Efter individuel vurdering samtaler med psykolog eller psykiater. For at kunne imødekomme behovet for en hurtig konsultation med en psykiater har Behandlingscenter Tjele nu på alle centre fået etableret mulighed for konsultation via TV-skærm. Det er den personlige rådgiver eller behandlerteam'et, der visiterer til samtaler med psykolog eller psykiater.

 • Individuelle opgaver der hjælper med at gøre alkoholproblemerne og konsekvenserne helt tydelige samt giver dig hjælp og brugbare redskaber til at få alkoholismen stoppet.

 • Sammen med din nærmeste pårørende mulighed for en afsluttende samtale med den personlige rådgiver.

 • Fysisk gennemgang ved læge/sygeplejerske

 • Øreakupunktur NADA

 • Praktiske opgaver i huset, desuden har du ansvar for at holde dit eget værelse  

 • Socialt samvær

 • Interne og eksterne AA-møder

 • Motionsrum til rådighed.

   

Søndag er der mulighed for besøg mellem kl. 13 og kl. 17.

 

Alkoholbehandling i Sydjylland - vi tænker også på familien

Når der er misbrug i familien, er hele familien ramt. Det ved vi, og derfor er der også behandlingstilbud til de pårørende.

 

Én gang om måneden er der info-møde på Langsødal, hvor der orienteres om afhængighedssygdommen, behandlingsforløbet for den afhængige og om tilbuddene til de pårørende.

 

Der tilbydes et tre-dages forløb for to nære pårørende på Tågelund tæt på Vejle og Kolding, hvor familieterapeuterne går i dybden med, hvordan afhængigheden har påvirket dig og hele jeres familie.

 

Børnene og teenagerne er der også tænkt på med weekendkurser.

 

Alkoholbehandling i Sydjylland, også udslusningsbehandling

Efter afsluttet primærbehandling kan vi tilbyde behandling i udslusning eller seniorbofællesskab til dig, der evt. har brug for en længerevarende alkoholbehandling i trygge rammer.

 

Et behandlingsforløb i udslusningen har fokus på at lære at fastholde og fortsætte den udvikling, der er sat i gang i primærbehandlingen. Længden af et sådant behandlingsforløb varierer og planlægges altid individuelt.

 


Vejle, Kolding, Haderslev, Åbenrå, Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Ringkøbing, Middelfart, Odense, Nyborg, Svendborg, Assens, Kerteminde