Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Abstinenser og abstinensbehandling

 

Abstinenser og abstinensbehandling. Lægelig overvåget behandling af abstinenser efter alkohol og abstinenser efter medicin.

 

Vi hjælper dig med abstinenser med vores professionnelle, lægeovervågede abstinensbehandling.
 

Abstinenser efter alkohol

Alkohol abstinenser er en samling symptomer, der forekommer, når et menneske reducerer eller stopper med alkoholindtagelse efter længere tids drikkeri.

 

Overforbrug af alkohol fører til tolerance, fysisk afhængighed og abstinenser. Alkohol abstinenser skyldes i høj grad, at centralnervesystemet befinder sig i en voldsom over-gearet tilstand - hjernecellerne har indstillet sig på en regelmæssig påvirkning af alkohol.

 

Når denne påvirkning forsvinder, opstår der alkohol abstinenser.

 

Alkohol abstinenser dagen derpå i form af rysten på hænderne, svedeture, hovedpine, diarré, indre uro, tankemylder, smerter og mange andre symptomer er noget de fleste alkoholikere har prøvet. At stoppe med at drikke alkohol giver abstinenser for de fleste.

 

Nogle alkoholikere oplever under alkohol abstinenser abstinenskramper, hvor alle muskler kramper, og man mister bevidstheden.
 

Alkohol abstinenser kan tage overhånd og udvikle sig til delirium tremens, som er en meget alvorlig form for abstinenser. I denne tilstand optræder synshallucinationer - hvor man ser ting, der ikke er der - voldsom angst og uro, forvirring og lignende. Delirium er en meget alvorlige og i visse tilfælde livstruende abstinenser

 

Alkohol abstinenser og abstinensbehandling

I forbindelse med indskrivning screenes alle af vores sundhedsfaglige personale for abstinenser. Er der tale om abstinenser, starter den lægeovervågede medicinske abstinensbehandling - også kaldet afrusning eller afgiftning.

 

Samtidig med iværksættelsen af abstinensbehandlingen lægges der en plan for nedtrapning.

 

Længden af en abstinensbehandling varierer og vurderes efter misbrugets art, mængde, varighed og den enkeltes tilstand. En typisk abstinensbehandling efter alkohol varer mellem tre og syv dage. 
 

Medicin abstinenser og abstinensbehandling

Er du blevet afhængig af beroligende medicin, sovemedicin eller smertestillende medicin, vil du også få abstinenser, når du holder op med pillerne. Det er vigtigt, at du ved indskrivningen er så ærlig som muligt med hensyn til, hvilken medicin du har taget, hvor længe du har taget den og hvor meget.

 

De oplysninger, du giver, og den screening, der finder sted i forbindelse med indskrivningen, ligger til grund for den abstinensbehandling, der planlægges.

 

Abstinensbehandling for medicin abstinenser er også medicinsk suppleret med bl.a. øreakupunktur og  vitaminkur, og den hjælper dig gennem abstinensfasen med så lidt ubehag som muligt.

 

Det er vanskeligt at sige noget generelt om længden af behandlingen for medicin abstinenser. Nedtrapningen er som regel betydeligt længere end ved alkohol abstinenser. Afgiftningen er lægeligt overvåget, og du vil have mulighed for løbende at tale med læge eller sygeplejerske om dit forløb.

 

 


Afrusning, alkoholbehandling, alkoholrådgivning bl.a. på, i og nær:

Sønderborg, Kolding, Esbjerg, Vejle, Horsens, Aarhus, Viborg, Randers, Grenå, Holstebro, Skive, Hobro, Aalborg, Thisted, Hjørring, Frederikshavn.

 

Læs om Tjele Langsødals privatlivspolitik.